HA DUONG

HOUSING

Nâng tầm giá trị cuộc sống

QUYẾT ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ TRÔNG GIỮ XE ĐẠP, XE MÁY, XE Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc Ban hành giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội.

https://vanban.hanoi.gov.vn/documents/10182/2518750/QDPQ_44_2017.pdf

Facebook Comments